בעלי עניין

בעלי עניין
%
הון הטבע
23.67%
פרידמן חנן
19.96%
גלזר עופר
8.38%
מור ק.גמל
7.62%
הפניקס ק. גמל
7.05%
זרמתי רוברט
6.18%
אוראלה
5.84%
הראל אבי
5.56%
אקסלנס ק. נאמנות
3.56%

*הנתונים נלקחו מאתר המאי"ה ונכונים ליום 31.03.21